Recreo Literario_Violeta tamurana, de Andrea Maceiras.

A Biblioteca de Secundaria continúa cos Recreos Literarios dos xoves no quinto andar. Nesta ocasión falamos sobre ecoloxismo e tentamos salvar a Illa de Tamurana, inspirándonos en Pao, o protagonista do libro de Andrea Maceiras, quen visitou o noso Instituto hai unhas semanas durante a Feira Internacional do Libro de Bos Aires. A consigna: impedir que os “luminosos” atravesen a barreira de cristal que os separa das fermosas e máxicas tamuras, as flores únicas que só medran no corazón volcánico da Illa de Tamurana. O primeiro en chegar atopará o segredo desta aventura no libro “Violeta Tamurana”.

____

La Biblioteca de Secundaria continúa con los Recreos Literarios de los jueves en el quinto piso. En esta ocasión hablamos sobre ecologismo e intentamos salvar la Isla de Tamurana, inspirándonos en Pao, el protagonista del libro de Andrea Maceiras, quien visitó nuestro Instituto hace unas semanas durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La consigna: impedir que los “luminosos” atraviesen la barrera de cristal que nos separa de las hermosas y mágicas tamuras, las flores únicas que sólo crecen en el corazón volcánico de la Isla de Tamurana. El primero en llegar encontrará el secreto de esta aventura en el libro “Violeta Tamurana”.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

.